Czy 1 września 1939 dzieci poszły do szkoły? Kiedy zaczął się rok szkolny?

Zbliża się kolejna rocznica niemieckiego ataku na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Jak bumerang na internetowe fora wraca mem przedstawiający szczeniaczka cieszącego się z tego, że 1 września 1939 roku zobaczy swoich szkolnych kolegów. U wielu osób pojawia się więc pytanie: czy 1 września 1939 roku dzieci poszły do szkoły? Czy rok szkolny rozpoczął się w dniu wybuchu II wojny światowej? Sprawdzamy co było gdy zastanawiano się Czy dzieci idą do szkoły od września.

Dowiedz się więcej

Getto krakowskie – krótka historia. Zachowane fragmenty murów getta w Krakowie

Podczas niemieckiej okupacji Krakowa fragment dzielnicy Podgórze został przekształcony w tak zwaną “żydowską dzielnicę mieszkaniową w Krakowie” czyli getto krakowskie. Od 3 marca 1941 roku okupacyjne władze stłoczyły w getcie około 17 tysięcy żydów w 320 budynkach. Początkowo getto otoczone było ogrodzeniem z drutu kolczastego ale już w kwietniu rozpoczęto wznoszenie murów wokół getta. Mur swoim wyglądem przypominał macewy. Do dziś zachowało się kilka fragmentów murów krakowskiego getta. Gdzie dokładnie znajdowało się getto w Krakowie? Gdzie znajdują się mury krakowskiego getta?

Dowiedz się więcej

Lwów w dniu wybuchu II wojny światowej. Przegląd prasy

Lwów - II wojna światowa

W kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej cofamy się w czasie do tragicznego dnia 1 września 1939 roku. Jakie panowały nastroje społeczne w chwili gdy zachodnią granicę II RP przekraczały siły niemieckie? O czym pisała polska prasa w dniu wybuchu II wojny światowej? Oto przegląd lwowskiej pracy z pierwszego dnia tragicznego września 1939 roku.

Dowiedz się więcej

Kapitulacja Lwowa. Zajęcie Lwowa przez Armię Czerwoną data

Poddanie się nam oznacza pozostanie w Europie, poddanie się Armii Czerwonej to przejście na zawsze do Azji – przekonywali Niemcy atakujący miasto we wrześniu 1939 roku. Ostatecznie 22 września Lwów poddał się Armii Czerwonej po spotkaniu w Winnikach i wszedł pod władanie Sowietów. Podpisano “Protokół ogłoszenia o przekazaniu miasta Lwowa Armii Czerwonej” w myśl którego polskie siły wywiesić miały białe flagi przy pozycjach Armii Czerwonej, a oficerowie, policjanci i żandarmi zostali zobowiązani do złożenia broni w specjalnie utworzonych punktach.

Dowiedz się więcej