Kapitulacja Lwowa 1939. Zajęcie Lwowa przez Armię Czerwoną data

W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku niemieckie oraz radzieckie wojska błyskawicznie znalazły się w okolicach Lwowa. Kiedy trwała Obrona Lwowa w 1939 roku? Kiedy podpisano kapitulację Lwowa? W jaki sposób rozpoczęła się pierwsza sowiecka okupacja Lwowa?

Dowiedz się więcej