Czy Ukraina jest w NATO 2022? Czy Lwów i Ukraina jest w Unii Europejskiej?

Czy Ukraina jest w NATO 2022? Czy Lwów i Ukraina jest w Unii Europejskiej?

To nie żart. Wśród pytań dotyczących Ukrainy spotykamy się nie tylko z tym czy Polacy potrzebują wiz na Ukrainę lub czy można pojechać do Lwowa bez paszportu. Jednym z najbardziej absurdalnych pytań z którym się spotkaliśmy jest pytanie o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO. Czy Ukraina jest w Unii Europejskiej? Czy Ukraina jest członkiem NATO? O tym dziś.

 

Wśród państw będących członkami Unii Europejskiej wymieniamy kraje takie jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, wciąż jeszcze Wielka Brytania oraz Włochy. Jak widać Ukrainy na tej liście nie ma.
 

Na liście państw członkowskich NATO czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego znajduje się 29 państw są to w kolejności alfabetycznej: Albania, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Stany Zjednoczone, Słowacja, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy oraz Łotwa. Uważny czytelnik zauważy pewnie brak Ukrainy na tej liście.
 

Często pytacie też czy na Ukrainę potrzebny jest paszport i czy Ukraina jest w tak zwanej Strefie Schengen. Członkami układu z Schengen są: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy oraz nieformalnie państwa takie jak Monako, San Marino czy Watykan. Czytelnicy dysponujący sokolim wzrokiem zauważyli już pewnie brak Ukrainy wśród państw członkowskich. Przypominamy również, że Ukraina nie jest w Strefie Euro. Tu więcej informacji na temat waluty na Ukrainie.
 

Ukraina nie jest członkiem NATO. Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. Ukraina nie jest członkiem układu z Schengen. W poprzednich materiałach dowiedzie się jakie dokumenty należy mieć jadąc na Ukrainę, na co zwrócić uwagę wybierając się autem na Ukrainę oraz co warto kupić na Ukrainie.

 


 

Polecamy również: