O której zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza?

Kraków ma swój hejnał z wieży Mariackiej, Poznań ma trykające się koziołki, a Warszawa słynną zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wielu turystów przyjeżdżających do Warszawy zastanawia się kiedy jest zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. O której można ją zobaczyć?

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie znajduje się na pl. Józefa Piłsudskiego blisko centrum miasta. Powstał w okresie międzywojennym gdy w różnych zakątkach Europy, a zwłaszcza we Francji, oddawano cześć poległym w bitwach I wojny światowej. Grób w Warszawie został odsłonięty 2 listopada 1925 roku przy ówczesnym pl. Saskim pod arkadami stojącego tam wówczas Pałacu Saskiego czyli gmachu Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

Grób Nieznanego Żołnierza przy placu Saskim w 1926 roku. Fot. Domena Publiczna; NAC; syg. 1-U-7202

Warszawski Grób Nieznanego Żołnierza nie jest grobem symbolicznym. Znajdują się w nim bezimienne szczątki żołnierza poległego w Obronie Lwowa ekshumowane z Cmentarza Obrońców Lwowa w czwartek 29 października 1925 roku o godzinie 14:30. Grób Nieznanego Żołnierza przetrwał zniszczenie Pałacu Saskiego. Podobno żołnierze nie podłożyli ładunków wybuchowych w okolicy arkad z szacunku dla pochowanych tam szczątków nieznanego żołnierza.

Zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Po odsłonięciu Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie pełniono na nim warty honorowe, których zwyczaju z czasem zaniechano. Po odbudowie Grobu Nieznanego Żołnierza 8 maja 1946 roku zwyczaj całodobowej warty powrócił i jest kultywowany aż do dziś. Kiedy jest zmiana warty? Jaka jest godzina zmiany warty?

Najważniejsza zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbywa się w niedzielę o 12:00. Wówczas odbywa się uroczysta ceremonia. Jeśli jednak chcemy zobaczyć zmianę warty nie musimy przyjeżdżać do Warszawy w niedzielę.

Zmiany warty, bez charakteru uroczystego, odbywają się o każdej pełnej godzinie zegarowej. Warta pełniona jest przez 24 godziny na dobę więc zobaczyć ją możemy każdego dnia o równej godzinie. Wartę pełni zawsze dwóch żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, którzy na miejsce przychodzą z budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Dodatkową atrakcją są odbywające się kilka razy do roku. 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada uroczysta zmiana warty odbywa się z udziałem przedstawicieli wszystkich wojsk. 3 maja i 11 listopada uroczyste warty pełnione są też przez przedstawicieli Straży Granicznej i Policji.

Warta przy Grobie Nieznanego Żołnierza to nie tylko niematerialne dziedzictwo ale też po prostu zwykły obowiązek służbowy. Żołnierze mają za zadanie ochraniać okolicę grobu, a służbę pełnią zgodnie z regulaminem i są wyposażeni w broń z bagnetem i amunicją.