Europejski Obszar Gospodarczy – które kraje należą? Lista

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) to obszar gospodarczy obejmujący kraje Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) z wyjątkiem Szwajcarii. Jaka jest lista krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Ile jest krajów należących do EOG? Sprawdźmy to.

Celem EOG jest stworzenie jednolitego rynku w Europie, który obejmuje swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz osób między krajami członkowskimi. Porozumienie dające podstawy do stworzenia obszaru zostało podpisane w Porto w 1992 roku, a weszło w życie ostatecznie 1 stycznia 1994 roku.

EOG to strefa wolnego handlu obejmująca Unię Europejską oraz kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z wyłączeniem Szwajcarii.

Które kraje wchodzą w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Na Europejski Obszar Gospodarczy składają się kraje Unii Europejskiej oraz kilka dodatkowych. Oto lista krajów EOG w kolejności alfabetycznej:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Podsumowanie: ile jest krajów EOG? W Europejskim Obszarze Gospodarczym znajduje się w sumie 29 krajów.

 
Polecamy również: