Polska pożyczy obwodowi lwowskiemu do 100 mln zł na budowę i przebudowę oczyszczalni

W 2017 roku pojawiły się w internecie informacje o tym, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma pomóc miastu Lwów w modernizacji oczyszczalni ścieków. Dziś pojawiają się nowe informacje na temat ścieków i oczyszczalni we Lwowie i okolicach. NFOŚiGW wspomoże miasta i wsie obwodu lwowskiego pożyczkami o łącznej wartości 100 mln złotych.

 
Polski NFOŚiGW prowadzi “program priorytetowy”: Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju. Celem programu, jak czytamy w oficjalnych dokumentach, jest: “poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych, podziemnych oraz przejściowych i przybrzeżnych na terenie Polski poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju“.
 
Od lat nie jest tajemnicą, że Lwów na Ukrainie truje wody płynące później do Polski i spływające do Bałtyku. Temat poruszaliśmy przy okazji opublikowanego ostatnio artykułu o podziemnej rzecze płynącej przez Lwów. Nie tylko Lwów przyczynia się jednak do zanieczyszczenia wody w Polsce.
 
Według publikowanych obecnie danych tylko 77,7% gospodarstw domowych w miastach w obwodzie lwowskim ma dostęp do publicznej sieci kanalizacyjnej. W osiedlach typu miejskiego 27,8%. Na wsi jest jeszcze gorzej. Dostęp do sieci ma tu zaledwie 1,1% gospodarstw domowych. W latach 2016-2023 na program ma być przeznaczona kwota 100 mln złotych. Do 2022 roku planowane jest przygotowanie umów, wypłata środków do 2023 roku.
 
Pieniądze przekazywane z Polski mają być pożyczką dofinansowującą do 90% inwestycji. Oznacza to, że pozostałe 10% zapłacić mają organy ukraińskie. W opisie projektu na stronie nfosigw.gov.pl czytamy, że oprocentowanie wyniesie “nie mniej niż 2% w skali roku“, a środki mogą być “udzielone na okres nie dłuższy niż 20 lat“.

 


 

W opisie projektu czytamy jednak, że “pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w «Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej»”.

 

“Wzywamy liderów samorządowych do ubiegania się o udział w projekcie – podkreślił Rusłan Hreczanyk przedstawiciel Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej

 

Wśród projektów na które mogą zostać przeznaczone środki jest budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczali, kanałów ściekowych, a także przygotgowanie stosownych dokumentacji i prowadzenie prac przygotowawczych. Każdy z wniosków będzie oceniany. Wypłyta pieniędzy nastąpi “w formie refundacji po udokumentowaniu poniesionych wydatków”.

 

Pożyczka na infrastrukturę ściekową w obwodzie lwowskim nie jest jedyną inicjatywą polskiej strony mającą mieć wpływ na podniesienie poziomu życia na Ukrainie. Nie tak dawno informowaliśmy o przeznaczeniu 109 mln złotych na budowę przejścia granicznego z Ukrainą Malhowice-Niżankowice. Ten projekt ma zostać zakończony w 2024 roku.

 

Polecamy również: