Lwów przed wojną. Ludność, religia, liczba mieszkańców

Przedwojenny Lwów był jednym z najważniejszych miast w Polsce. Wiele osób zastanawia się jaka była ludność Lwowa przed wojną. Ile osób mieszkało w przedwojennym Lwowie? Ilu było Polaków we Lwowie przed wojną? Jaka była liczba mieszkańców Lwowa przed wojną? Sprawdźmy dane statystyczne dotyczące ludności Lwowa przed wojną, a także statystyki dotyczące domów czy kanalizacji i dostępu do prądu i gazu.

 

Według danych z ostatniego przedwojennego Powszechnego Spisu Ludności przeprowadzonego 9 grudnia 1931 roku we Lwowie przed wojną mieszkało 312 231 osób. Lwów był trzecim co do wielkości polskim miastem po Warszawie i Łodzi pod względem ludności i dziesiątym pod względem powierzchni.
 
Lwów przed wojną
 
W 1939 roku przed II wojną światową dane te mogły być już nieaktualne. W przededniu II Wojny światowej ludność Lwowa mogła wynosić około 350 tysięcy mieszkańców. Kolejny spis powszechny był planowany na 1941 rok ale z oczywistych względów nie doszedł do skutku.
 
Spośród osób objętych spisem z 1931 roku 198 212 osób deklarowało swój język ojczysty jako język polski, 24 245 osób ukraiński, 10 892 osoby rusiński, 67 520 osób język jidysz, 7796 hebrajski oraz 2449 język niemiecki.
 
Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące języka ojczystego we Lwowie 63.48% osób deklarowało więc polski jako język ojczysty, 21,62% jidisz, 7,76% deklarowało swój pierwszy język jako ukraiński, 3,48% rusiński, 2,49% hebrajski i 0.78% język niemiecki. Warto podkreślić, że są to dane dotyczące pojmowania języka jako język ojczysty, w Polsce przed wojną mieszkańcy Lwowa posiadali polskie paszporty i obywatelstwa.
 

Przemarsz w górę ul. Kadeckiej. Fot. Józef Treszka; jozeftreszka.pl

W 1938 roku we Lwowie zameldowanych było 4 400 cudzoziemców, warto jednak pamiętać, że w tej grupie mogli znajdować się na przykład Polacy urodzeni w czasie zaborów, którzy nie zdążyli przyjąć polskiego obywatelstwa.

 
W 1931 roku we Lwowie 157 490 osób deklarowało się jako osoby wyznania rzymskokatolickiego, 49 747 jako grekokatolicy, 1077 jako prawosławni, 3630 jako protestanci, 99 595 jako żydzi oraz 692 osoby jako przedstawiciele innych religii.

 

Gmach główny Politechniki Lwowskiej; Fot. NAC; syg. 1-N-3195-1

W miastach województwa lwowskiego językiem polskim jako pierwszym językiem posługiwało się 63,5% osób, a na wsiach 55,8% osób. Pozostałe odsetki stanowiły języki ukraiński, rusiński, żydowski i hebrajski, niemiecki i pozostałe języki.

 


Transport we Lwowie

Ulica Potockiego we Lwowie. Fot. ze zbiorów NAC; syg. 1-U-3562, Domena Publiczna

Według danych z 1931 roku we Lwowie sieć tramwajowa miała długość 32,8 kilometra, na lwowską komunikację składało się 212 wagonów w tym 119 wagonów silnikowych.
 
Według danych na marzec 1939 roku we Lwowie zarejestrowanych było 2461 samochodów w tym 1918 samochodów osobowych. W sumie w Polsce zarejestrowanych było wówczas 41 948 pojazdów w tym 31 804 samochody osobowe.

 


Standard budownictwa w przedwojennym Lwowie

Według danych z Drugiego Powszechnego Spisu Ludności we Lwowie znajdowało się 79,2 tysiące budynków murowanych lub kamiennych, 19,2 tysiąca budynków z drewna lub muru pruskiego i około 1000 budynków z gliny lub ziemianek.
 
42,7 tysiąca domów we Lwowie było zaopatrzonych w kanalizację, 47,2 tysiąca w wodociąg, 43,9 tysiąca w elektryczność i 12,5 tysiąca w gaz. Procent ludności mieszkającej w budynkach niezaopatrzonych w instalacje wynosił w 1931 roku 18,8%.

 
Polecamy również: