Kto jest na banknocie 10, 20, 50, 100, 200 i 500 zł? Kto widnieje?

Kto jest na banknocie 10, 20, 50, 100, 200 i 500 zł? Kto widnieje?

Mimo wejścia do Unii Europejskiej waluta w Polsce to wciąż polski złoty. Wiele osób zastanawia się czyje wizerunki są na polskich banknotach. Jakich władców można zobaczyć na polskich pieniądzach? Kto jest na banknocie 10 zł? Kto jest na banknocie 20 zł? Kto jest na banknocie 50 zł? Kto jest na banknocie 100 zł? Kto jest na banknocie 200 zł? Kto jest na banknocie 500 zł? Sprawdźmy!
 
W 1995 roku polska złotówka przeszła denominację. Od tego czasu w obiegu pozostają złotówki, którymi płacimy do dziś czyli banknoty o nominałach od 10 do wprowadzonego niedawno 500 złotych. Kto jest na banknotach?
 
Na banknocie 10 złotowym nie znajduje się król, jednak znajduje się władca. Na banknocie o nominale 10 złotych znajduje się wizerunek księcia Mieszka I, a po drugiej stronie na rewersie zobaczyć można srebrnego denara.
 
Na banknocie o nominale 20 złotych znajduje się portret Bolesława I Chrobrego, a na rewersie banknotu znajduje się srebrny denar z czasów jego panowania.
 
Na banknocie o nominale 50 złotych jest portret króla Kazimierza III Wielkiego. Rewers banknotu 50 złotych przedstawia orła z pieczęci Kazimierz Wielkiego na tle panoramy Krakowa i Kazimierza.
 
Na banknocie o nominale 100 złotych znajduje się portret króla Władysława II Jagiełły. Na rewersie znajduje się orzeł z tarczy z nagrobka Władysława II Jagiełły oraz wizerunek zamku w Malborku.

 
Na banknocie 200 złotych znajduje się portret króla Zygmunta I Starego na awersie, a rewers przedstawia orła z przeplecionego literą S z wawelskiej Kaplicy Zygmuntowskiej, a obok zobaczyć można zarys dziedzińca Zamku Królewskiego na Wawelu.
 
Najrzadziej spotykany z polskich banknotów to banknot o nominale 500 złotych. Kto znajduje się na nim? Na banknocie 500 złotych widnieje wizerunek króla Jana III Sobieskiego na awersie, a na rewersie orzeł z czasów Jana III Sobieskiego oraz wizerunek pałacu w Wilanowie.

 

Polecamy również: