Tak kiedyś wyglądała Pustynia Błędowska. Stare zdjęcia

Pustynia błędowska położona między dzielnicą Dąbrowy Górniczej i gminą Kucze jest jedną z niewielu przetrwałach pustyń w Europie. Obszar Pustyni Błędowskiej z roku na rok nieco się kurczy. Wiele osób zastanawia się jak kiedyś wyglądała Pustynia Błędowska. Oto stare fotografie Pustyni Błędowskiej.

 

Fot. otwierające: Pustynia Błędowska w 1931 roku, ze zbiorów NAC; syg.1-G-7305a

 

Pustynia Błędowska w 1931 roku. Fot. ze zbiorów NAC; syg. 1-S-3804-1

Pustynia Błędowska wbrew przekonaniu niektórych nie jest jedyną pustynią w Europie ale jest największą pustynią pod względem powierzchni.
 

Pustynia Błędowska na starym zdjęciu. Fot. ze zbiorów NAC; syg. 1-S-3804-2

Wbrew powszechnemu przekonaniu Pustynia Błędowska nie jest tworem naturalnym. To pustynia o pochodzeniu antropogenicznym czyli wykonana przez człowieka w efekcie eksploatacji złóż ołowiu i srebra oraz wycinki rosnących w okolicy drzew.
 

Pustynia Błędowska. Fot. NAC; syg. 1-S-3804-3

Lata świetności Pustyni Błędowskiej przypadają na lata 20. i 30. ubiegłego wieku. W powszechnej świadomości funkcjonowała wówczas Wielka Pustynia Błędowska w której skład wchodziły: Pustynia Błędowska, Pustynia Starczynowska znana jako Dziadkowskie Morze lub Dziadkowskie Piachy oraz Pustynia Ryczkowska. Niektórzy przyrodnicy podawali wówczas, że obszar pustyni był tak wielki, że na “polskiej Saharze” można było zaobserwować miraże.

 

Pustynia Błędowska na starym zdjęciu. Fot. NAC; syg. 1-S-3804-4

Pustynia Błędowska i najbliższa okolica to dwie przerażające i najgwałtowniejsze sprzeczności. Podobnych nie znajdziecie na całej polskiej ziemi. Z jednej strony czarująca piękność natury, z drugiej okropna pustka, niesamowita dzikość, morze piasków, szmat ziemi nagiej, tchnącej martwotą. I zdaje się człekowi, że tutaj nigdy żywa istota nie bytowała, że tu jedynie śmierć obrała sobie siedlisko – opisywał Marian Kantor-Mirski w książce Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego

 

 

W latach powojennych obszar pustyni zaczął zarastać. Komunistyczne władze obsadziły część pustyni wierzbą i sosną. Zniknęła prawie cała Pustynia Ryczkowska oraz cała Pustynia Starczynowska. Od kilkunastu lat trwa próba przywrócenia pustyni jej dawnego charakteru. Obecnie pustynia to obszar rozciągający się na powierzchni około 33 kilometrów kwadratowych.

 
Polecamy również: