Przejście graniczne Malhowice-Niżankowice za 109 mln zł coraz bliżej. Kiedy otwarcie?

Przejście graniczne Malhowice-Niżankowice za 109 mln zł coraz bliżej. Kiedy otwarcie?

Już kiedyś informowaliśmy, że Polska planuje budowę przejścia Malhowce-Niżankowice za 109 mln zł. Ukraińskie media informują właśnie, że wybrano już firmę odpowiedzialną za budowę przejścia. We wrześniu bliski końca był już remont drogi do Malhowic. Co wiadomo w sprawie budowy? Kiedy planowane jest oddanie przejścia?

 
Według nowych informacji o inwestycji obsługą budowy przejścia zajmie się firma PROKOM Construction. Budowa nowego przejścia granicznego z Ukrainą kosztować ma 109 mln zł i ma zakończyć się planowo w 2024 roku. Na stronach Forum Rozwoju Przemyśla w serwisie Facebook czytamy:
 

Kolejnym krokiem jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Nastąpi to prawdopodobnie w przyszłym roku. W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa Drogowego Przejścia Granicznego zlokalizowanego w Malhowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i sieciami podziemnymi

 

Forum Rozwoju Przemyśla podaje, że przejście będzie składać się z budynku odpraw autobusów, dwóch budynków kontroli szczegółowej (po jednym dla Ukrainy i Polski, 2 wiat, 5 kabin kontroli granicznej w każdą stronę, budynku z toaletami, budynku TAX FREE, budynku Zakładu Obsługi Przejść Granicznych, wiaty z kojcami dla psów, magazynu materiałów niebezpiecznych i dwóch posterunków wjazdowych.
 
Z tego co czytamy nie będzie przejścia pieszego. Już wcześniej prowadzony był remont 6,615 km drogi z Przemyśla w tym budowa nowych mostów bez ograniczeń tonażowych, a także chodników i ścieżek rowerowych.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy po stronie ukraińskiej wydatkiem będzie budowa drogi dojazdowej. Lokalizacja nowego przejścia granicznego widoczna jest na mapce poniżej:
 

 
Całą informację o kolejnych etapach budowy zobaczycie w zamieszczonym poniżej wpisie facebookowym.