Hymn Polski. Ile zwrotek? Kto autorem? Tekst oryginalny nie PDF

11 listopada nie świętujemy wcale żadnej konkretnej daty, która stała się dniem odzyskania niepodległości przez Polskę ale zwyczajowo już od lat świętujemy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wiele osób zastanawia się jak wygląda tekst hymnu Polski i ile zwrotek ma polski hymn. Oto cały tekst i słowa hymnu Mazurek Dąbrowskiego nie w PDF do druku.

 


Pierwszy hymn Polski. Historia hymnu

Mazurek Dąbrowskiego nie był pierwszym hymnem Polski. Uznaje się, że pierwszy hymn Polski to średniowieczna pieśń religijna Bogurodzica. Za hymn uznawano też pieśń Gaude Mater Polonia. W czasach zaborów za hymny uznawano utwory Boże, coś Polskę, a także Rota Marii Konopnickiej pochowanej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. W realiach kultu Piłsudskiego na hymn próbowano przeforsować pieśń My, Pierwsza Brygada. Utworem wykorzystywanym jako hymn przez niektóre stronnictwa była również Warszawianka oraz oczywiście Pieśń Legionów Polskich we Włoszech czyli Mazurek Dąbrowskiego.

 


Hymn Polski – tekst

Po odzyskaniu polskiej państwowości po 123 latach zaborów po pewnym czasie rozgorzała dyskusja nad ustanowieniem oficjalnego hymnu państwowego. Początkowo na poziomie rozporządzeń za hymn ustalono Mazurek Dąbrowskiego. Oficjalne regulacje potwierdzające, że hymnem jest Mazurek Dąbrowskiego pojawiły się dopiero w połowie lat 20. ubiegłego wieku. Oficjalnie hymnem pieśń stała się 26 lutego 1927 roku.
 


 
Hymn Polski znany jako Mazurek Dąbrowskiego to pieśń z 1797 roku. Kto jest autorem hymnu? Autorem tekstu jest Józef Wybicki. Tekst hymnu różni się i ciężko powiedzieć ile zwrotek ma hymn. Czym innym jest rękopis autora czyli tekst oryginalny który brzmi:

 

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.
 
Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.
 
Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.
 
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.
 
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.
 
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
„słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany”.
 
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

 
A czymś zupełnie innym wszystkie zwrotki hymnu Polski, które obowiązują dzisiaj. Obecnie słowa hymnu do druku lub wrzucenia w plik PDF to:

 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
 
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
 
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
 
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
 
Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…

 
Polecamy również: