Czy Lwów był stolicą Polski? Czego stolicą był Lwów?

Lwów przez wiele lat był jednym z najważniejszych polskich miast. Dzięki dodatkowym przywilejom handlowym przez wiele lat był również jednym z bogatszych miast. Nie tylko w czasach królewskich ale i przed II wojną światową pozycja Lwowa była bardzo wysoka, a mieszkańcy miasta byli dość zamożni. To tu stawiano okazałe budynki, ale czy Lwów był stolicą Polski?

 
Lwów był pierwszym ważnym polskim miastem zagarniętym w wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku. Po I zaborze znalazł się pod 123 letnią okupacją austrii. Niedługo później w 1796 roku Austria zajęła pozostałą część polskich terenów w tym Kraków będący jedną z historycznych stolic Polski.

 
Czy Lwów był stolicą Polski? Lwów nie był stolicą Polski. Gdy Austria rozpoczęła okupację polskich ziem powołano do życia sztuczny twór zwany Królestwo Galicji i Lodomerii będący w rzeczywistości po prostu prowincją. Stolicą prowincji został Lwów i w czasie zaborów był stolicą polskiej kultury i sztuki. Miasto uważa się też za stolicę Młodej Polski.

 
Każdy kto odwiedził Kraków i Lwów zauważył pewnie, że zabytkowe kamienice we Lwowie ciągną się na kilometry od Rynku, a w Krakowie za II obwodnicą niewiele jest już zabytkowych osiedli. To wszystko efekty tego, że to Lwów był stolicą marionetkowego księstwa, a Kraków zamieniono w twierdzę. W czasach przed I wojną światową zabudowa Krakowa kończyła się niedaleko Rynku ze względu na położenie Krakowa przy granicy zaborów i rozwój obiektów wojskowych w jego okolicy.

 
Po I wojnie światowej gdy w 1918 roku Polska wracała na mapy powstało kilka tymczasowych ośrodków władzy – w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Cieszynie. We Lwowie ich nie było ponieważ miasto musiało walczyć o swoją wolność. Mieszkańców zaatakowały siły ukraińskie. Więcej o tym starciu w kategorii Obrona Lwowa. Po wojnie

 
Polecamy również: