Czy do Rumunii potrzebny jest paszport? Rumunia potrzebne dokumenty

Rumunia nie należy do najdroższych państw w Europie dlatego też wielu Polaków rozważa wakacyjne wyjazdy do Bukaresztu lub słynnego Siedmiogrodu znanego również jako Transylwania. Wyjazd do Rumunii nie jest tak oczywisty jak to, że na Ukrainę potrzeba paszportu. Rumunia jest państwem Unii Europejskiej ale nie należy do tzw. Strefy Schengen. Jakich dokumentów potrzeba jadąc do Rumunii? Czy potrzeba paszportu czy wystarczy dowód osobisty?

 
Rumunia wstąpiła do Unii Europejskiej nieznacznie później, niż Polska. Niebieskie flagi ze złotymi gwiazdami zawisły na rumuńskich masztach 1 stycznia 2007 roku. W przeciwieństwie na przykład do Słowacji czy Węgier, Rumunia nie znajduje się w tzw. Strefie Schengen, która znosi kontrole graniczne. Jadąc do Rumunii trzeba spodziewać się kontroli granicznych, ale czy przy kontroli potrzebny jest paszport?
 
Obywatele krajów Unii Europejskiej podróżując do innego kraju Unii Europejskiej mogą mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty. Jadąc do Rumunii można przekroczyć granicę z dowodem osobistym. Wkrótce Rumunia całkowicie znieść może również kontrole graniczne.
 
Rumunia już od dłuższego czasu podejmuje starania mające na celu przyjęcie kraju do Strefy Schengen. W 2019 roku w Parlamencie Europejskim poparto wstąpienie Rumunii i Bułgarii do Strefy Schengen. Rumunia spełniła większość warunków dzięki którym kontrole graniczne na granicach z państwami strefy sąsiadującymi z Rumunią będą mogły zostać zniesione.
 
Dokumentem wjazdowym do Rumunii z Bułgarii, Węgier i Serbii jest więc paszport lub dowód osobisty. Uwaga! Jadąc do Rumunii z Ukrainy i Mołdawii zawsze konieczny jest paszport. Wiza do Rumunii nie jest potrzebna, jeśli planujemy pobyt trwający 90 dni w ciągu pół roku od daty pierwszego wjazdu.
 
Dzieci jadące do Rumunii również muszą posiadać dokument w postaci paszportu lub dowodu, a jeśli nie podróżują z dwójką opiekunów również zgodę opiekunów, najlepiej tłumaczone na język rumuński lub angielski.
 


 
Polecamy również: