Palenie ogniska w mieście. Palenie grilla w Krakowie. Czy wolno? Od kiedy zakaz?

Okres majówki, a następnie ciepłe letnie wieczory skłaniają mieszkańców Krakowa i turystów do odpalania grilla i palenia ognisk na łonie natury. Czy w Krakowie wolno palić ognisko? Czy w Krakowie można używać grilla? Ostatnio ze względu na wchodzący w życie zakaz palenia węglem i drewnem w kominkach i stałych grillach temat ten budzi sporo kontrowersji. Czy w mieście wolno grillować i palić ogniska? Co obejmuje zakaz wchodzący w życie we wrześniu?

 
W okolicach miejsc takich jak Zakrzówek czy Zalew Nowohucki w cieplejsze, zwłaszcza weekendowe, dni poczuć można charakterystyczny zapach pieczonego mięsa, kiełbasy czy rozpalanego grilla. Grillowanie to od lat polski sport narodowy. Grille mniejsze i większe, droższe i tańsze to nieodzowny element wielu wyjazdów Polaków na łono natury. Czasem zamiast grilla rozpalane jest ognisko. Jak wyglądają przepisy dotyczące ognisk i grillowania w Krakowie?
 

Palenie ogniska w Krakowie – czy można?

ognisko w mieście przepisy
 

Temat grilla i ognisk w okresie majówki interesuje wielu Polaków. Postanowiliśmy więc dowiedzieć się jak sytuacja wygląda w Krakowie. Najlepszym źródłem informacji na temat przepisów obowiązujących w mieście jest oczywiście Straż Miejska. Oto czego dowiedzieliśmy się na temat ognisk w Krakowie.

 

Palenie ognisk w Krakowie nie jest zabronione – przepisy tego nie zabraniają. Nie wolno natomiast palić śmieci oraz odpadów roślinnych, trawy, liści, gałęzi. Zakazuje tego ustawa o odpadach z grudnia 2012 r. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł – informuje nas Straż Miejska Miasta Krakowa

 

W Krakowie można palić ogniska. Nie oznacza to oczywiście, że wszystko jest dozwolone i ognisko można rozpalić w dowolnym miejscu. Po pierwsze rozpalane przez nas ognisko nie może przeszkadzać sąsiadom. Po drugie ogniska nie wolno też rozpalać w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu oraz mniejszej niż 10 metrów od pól uprawnych. Po trzecie należy używać drewna specjalnie ku temu przeznaczonego. Te przepisy dotyczą każdego palenia ogniska w mieście. Jeśli chcemy palić ognisko na terenie prywatnym to najpierw trzeba uzyskać na to zgodę od właściciela terenu.

 

Strażnicy miejscy mogą interweniować w sytuacji, gdy paląc ognisko zanieczyszczamy lub zaśmiecamy miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec – informuje nas Edyta Ćwiklik z sekcji ds. public relations Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

Palenie grilla w mieście Krakowie

Grillowanie w Krakowie. Czy wolno?
 
W związku z przepisami wchodzącymi w życie w Krakowie w dniu 1 września 2019 roku pojawia się również wiele pytań o grillowanie. Czy po 1 września 2019 roku będzie można grillować w Krakowie? W myśl nowych przepisów zabronione będzie palenie w domowym kominku oraz wykorzystywanie ciężkiego stacjonarnego grilla. Grill rozkładany, czyli najczęstszy towarzysz na majówkach Polaków, będzie dozwolony.

 
Według uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nielegalne będzie korzystanie na przykład ze ciężkiego betonowego grilla ogrodowego. Co o grillowaniu w mieście mówi krakowska Straż Miejska?
 

Zasady dotyczące grillowania nie wynikają wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Należy jednak pamiętać, że zarządcy terenów, administracje budynków, spółdzielnie mieszkaniowe, czy wspólnoty mogą ustalać swoje zasady. W trakcie grillowania powinniśmy pamiętać, że zakłócając spokój i porządek publiczny, spożywając alkohol w miejscu zabronionym, śmiecąc i zanieczyszczając teren, na którym się znajdujemy, czy wreszcie niszcząc zieleń – narażamy się na interwencje strażników miejskich – wyjaśnia przedstawicielka Straży Miejskiej

 
Podczas grillowania w mieście najważniejsze jest więc zachowanie zdrowego rozsądku i spokoju. Po zakończonej imprezie na łonie natury należy posprzątać swoje śmieci i zabrać ze sobą grilla.
 

Artykuł 145. Kodeksu Wykroczeń mówi, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł – rozwiewa wszelkie wątpliwości Pani Edyta Ćwiklik

Polecamy również: