Kładka Bernatka – piesza kładka krakowskim symbolem miłości

Kładka Bernatka – piesza kładka krakowskim symbolem miłości

Połączenie Krakowa z Podgórzem będącym kiedyś osobnym miastem zawsze było zadaniem priorytetowym i koniecznym do zapewnienia równomiernego rozwoju. Na Wisłą powstawały mosty spinające organizm miejski. Jednym z nich był Most Podgórski zburzony jeszcze przed wojną. Po pewnym czasie powstał pomysł wykorzystania przyczółków dawnego mostu do przygotowania pieszej kładki łączącej Kazimierz z Podgórzem. W 2010 roku brzegi Wisły spięła dodatkowa przeprawa – kładka Bernatka będąca dziś jednym z symbolicznych miejsc zakochanych w Krakowie. Od czyjego imienia pochodzi nazwa kładki? Ile rzeźb znajduje się na kładce?

 
Z początkiem 2006 roku w Krakowie ostatecznie podjęto decyzję o konieczności wzniesienia kilku kładek pieszych łączących brzegi Wisły. Za najważniejsze lokalizacje nowych kładek uznano połączenie ul. Bernardyńskiej z Dębnikami i Podgórze z Kazimierzem. Ostatecznie powstała tylko ta druga przeprawa.

 
Kładka Bernatka Kraków
 

Konkurs na budowę kładki łączącej Podgórze z Kazimierzem został rozstrzygnięty w czerwcu 2006 roku. Zwycięski projekt zakładał powstanie kładki, której forma w znacznym stopniu odbiegała od tego co ostatecznie spięło obydwa brzegi. Już sam pomysł budowy kolejnej przeprawy wywoływał kontrowersje. Podnoszono głosy o tym, że w okolicy istnieje już wystarczającą dużo mostów, które bez problemu radzą sobie z obsługą ruchu pieszego – Most Piłsudskiego i Most Powstańców Śląskich.

 

Obawiano się też, że budowa kładki zmieni charakter ulic prowadzących do przeprawy w tym głównie charakter samego Podgórza. Po latach od otwarcia przeprawy można stwierdzić, że głosy te były w pewnym stopniu słuszne. Od czasu otwarcia kładki charakter okolic ul. Nadwiślańskiej w znacznym stopniu się zmienił, pojawiło się tu znacznie więcej ruchu samochodowego i pieszego, więcej punktów gastronomicznych. Wyrosły też apartamentowce ale ich istnienia raczej nie ma co łączyć bezpośrednio z samym istnieniem kładki.

 

Kładka Bernatka – kontrowersje

Kładka Bernatka – kontrowersje
 

Piesza kładka łącząca Podgórze z Krakowem wywoływała kontrowersje nie tylko jeśli chodzi o jej formę czy sam sens istnienia. Wywołała burzliwe dyskusje na temat samej nazwy obiektu. Proponowano nazwanie jej kładką Podgórską lub Kazimierską czy kładką Karola od nazwy wcześniejszego mostu. W maju 2010 roku radni miasta podjęli decyzję o nazwaniu kładki imieniem zakonnika z Zakonu Bonifratrów, organizatora budowy szpitala Bonifratrów na Kazimierzu w Krakowie – ojca Laetusa Bernatka.

 

Nazwa kładki Bernatka nie ma więc nic wspólnego z żadną Bernadettą i zdrobnieniem tego imienia. Nie ma również nic wspólnego z rzeczką Bernatką płynącą w województwie świętokrzyskim.

 

Kładka Bernatka – otwarcie

Kładka Bernatka Kraków

 
Kładka której oryginalny projekt został zmodyfikowany m.in. ze względu na konieczność wyprofilowania pomostów tak, by ewentualna zasolona woda z podestów nie skapywała do przepływającej dołem rzeki została oficjalnie uruchomiona z końcem września 2010 roku.

 
Zrealizowany projekt w wielu sercach wzbudził rozczarowanie. Kładka która stanęła nad Wisłą różni się od pierwotnego projektu, który zwyciężył w konkursie. Wielu osobom do dziś nie podoba się, że kładka nie współgra należycie z zabytkowym Mostem Piłsudskiego.

 
Kładka Bernatka Kraków
 

Po otwarciu kładki pojawiły się na niej rzeźby autorstwa Jerzego Kędziory składające się na wystawę “Między wodą, a niebem”. Wystawa początkowo planowana była tylko na pół roku ale rzeźby przypięte do kładki jesienią 2016 roku zostały na niej na dłużej. Nad kładką “unosi” się dziewięć figur akrobatów. Przed kładką na Podgórzu stoi pomnik Juliusza Lea – słynnego prezydenta Krakowa.

 

Konstrukcja składa się z 145 metrowego stalowego łuki i dwóch około 130 metrowych pomostów. Konstrukcja oparta o przyczółki dawnego mostu Podgórskiego waży około 700 ton. Budowa przeprawy kosztowała 38 mln złotych. Niezależnie od estetyki kładki lub jej braku przeprawa stała się nieformalnym miejscem zakochanym w Krakowie. Na barierkach kładki pary tradycyjne i “progresywne” zaczepiają kłódki mające być wyznaniem miłości i symbolem jej trwałości. Po zawieszeniu kłódki na barierce kładki kluczyk zwyczajowo bowiem wyrzuca się do wód Wisły.
 
Kładka Bernatka Kraków
 

Jakie emocje po latach od uruchomienia wzbudza dziś kładka łącząca Podgórze z Kazimierzem? Możecie dać nam znać w komentarzach na Facebooku.

 


 
Polecamy również:

 
[related_posts_by_tax posts_per_page=”8″ format=”thumbnails” image_size=”medium” columns=”4″]