Czy w niedziele jest otwarty fryzjer?

Przez nakazy i zakazy nakładane na ludzi przez rządzących od dłuższego już czasu wiele niedziel w Polsce to niedziele z zakazem handlu w czasie których nie działa większość sklepów i punktów usługowych. Czy tak samo jest z fryzjerami? Czy w niedziele niehandlowe fryzjer jest otwarty? Czy w niedziele działają zakłady fryzjerskie? Czy są czynne w niedziele niehandlowe?

Dowiedz się więcej