Czy są wagony dla palących? Czy są przedziały dla palących?

Zgubny nałóg palenia tytoniu w Polsce wciąż kultywowany jest przez wiele osób. Wielu palaczy wybierających się w podróż koleją zastanawia się czy są wagony dla palących. Czy w pociągach są wagony dla palaczy? Czy są miejsca i przedziały dla palących w pociągach? Sprawdźmy to!

Palenie tytoniu to zgubny nałóg powodujący negatywne skutki nie tylko dla palacza ale także dla całego otoczenia dlatego też w pociągach palić papierosów nie wolno. Czy w pociągach istnieją specjalnie wydzielone strefy do palenia tytoniu? Nie!

Na dzień dzisiejszy, takie rozwiązanie nie jest dostępne, a przyczyny tego stanu rzeczy są związane zarówno z przepisami prawa unijnego, jak i krajowego, zabraniającymi palenia w miejscach publicznych. Zakaz palenia w miejscach publicznych, do których należą także pociągi i wagony kolejowe, wynika z troski o zdrowie publiczne, eliminację zagrożenia dla osób niepalących.

W praktyce oznacza to, że podróżujący pociągami w Polsce nie mają możliwości korzystania z wagonów z miejscami dla palących. Takie wagony nie istnieją, w pociągach nie ma też palarni. Przewoźnicy kolejowi, zgodnie z obowiązującym prawem, egzekwują zakaz palenia na swoich pociągach, a złamanie tych przepisów może skutkować nałożeniem kar finansowych. Za palenie w pociągu grożą mandaty w różnej wysokości w zależności od tego jakie konsekwencje będzie miało zapalenie papierosa. Jeśli w pociągu zadziała system przeciwpożarowy, który zatrzyma skład palacz dostanie mandat w wysokości 500 złotych za palenie oraz dodatkowo mandat za wstrzymanie ruchu pociągu.

Zakaz palenia w wagonach kolejowych sprzyja poprawie komfortu podróżowania dla wszystkich pasażerów. Dla niepalących oznacza to brak narażenia na dym tytoniowy i bierne palenie.

Podsumowanie: czy są wagony dla palących? Czy w pociągach są palarnie i miejsca dla palących? Nie. W przestrzeniach publicznych nie można palić tytoniu i wyrobów tytoniowych. W pociągach nie ma ani wagonów, ani przedziałów dla palących, a za palenie tytoniu w pociągu grożą wysokie mandaty. Zakaz palenia obowiązuje we wszystkich pociągach czy to Intercity czy innych spółek kolejowych.

Polecamy również: