Czy na cmentarzu można palić? Czy wolno palić na cmentarzu?

Cmentarze to miejsca spokoju, zadumy i pamięci, gdzie ludzie udają się, aby oddać hołd swoim zmarłym bliskim. Jednym z aspektów, który często budzi kontrowersje, jest pytanie o to, czy na cmentarzu można palić papierosy. Pytanie często pojawiające się, zwłaszcza w okolicach Wszystkich Świętych, wymaga odpowiedzi. Czy na cmentarzu można palić papierosy? Czy wolno?

Każdego roku w okolicach 1 listopada czyli popularnego Wszystkich Świętych cmentarze w Polsce przeżywają prawdzie oblężenie. Wśród osób wybierających się na cmentarze są też osoby dotknięte nałogiem palenia wyrobów tytoniowych. Wiele osób zastanawia się czy na cmentarzu można palić. Czy wolno?

Miejsca w których wolno lub nie wolno palić jasno określa ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W artykule 5. wymienionej ustawy określono miejsca w których obowiązuje ustawowy zakaz palenia.

Są to tereny zakładów leczniczych, jednostki systemu oświaty, tereny uczelni, pomieszczenia zakładów pracy, kultury i wypoczynku, lokale gastronomiczne, środki transportu publicznego, przystanki komunikacji publicznej, pomieszczenia obiektów sportowych, ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci oraz pomieszczenia dostępne do użytku publicznego. W ustawie nie wymieniono więc zakazu palenia na cmentarzu.

Warto jednak pamiętać, że rady gmin mogą w drodze uchwały wprowadzać zakaz palenia w miejscach innych niż wymienione w ustawie. Gminy mogą więc wprowadzać zakaz palenia również na cmentarzach, warto więc przed wejściem na cmentarz przeczytać jego regulamin.

Trzeba dobitnie podkreślić, że nawet jeśli w ustawie wprost nie pojawia się zakaz palenia na cmentarzach to w trosce o zdrowie osób postronnych w dobrym guście jest powstrzymanie się od palenia wyrobów tytoniowych na cmentarzu zwłaszcza w dniu 1 listopada by nie narażać osób postronnych na trujący i rakotwórczy dym papierosowy.

Podsumowanie: czy na cmentarzu można palić? W ustawie określającej miejsca z zakazem palenia nie pojawia się zakaz bezpośrednio obejmujący cmentarze jednak władze konkretnych cmentarzy mogą wprowadzić własny zakaz na jego terenie. Na konkretnych cmentarzach może więc być wprowadzony zakaz palenia.

Na cmentarzu lepiej nie palić również z powodu szacunku do miejsca w którym się znajdujemy, a przede wszystkim osób postronnych. Kultura i tradycje w Polsce jasno wskazują, że palenie na cmentarzu nie jest akceptowane.

Polecamy również: