Czy na Węgry potrzeba paszportu? Czy do Budapesztu wystarczy dowód?

Jednym z pytań najczęściej pojawiających się przed wyjazdem na Węgry – do Budapesztu lub nad Balaton jest pytanie o to czy na Węgry potrzebny jest paszport czy dowód osobisty. Odpowiadamy na jedno z najważniejszych pytań dotyczących wyjazdu na wakacje na Węgry. Czy potrzeba paszportu? Czy paszport potrzebny jest dla dziecka? Ile ważne muszą być dokumenty uprawniające do wjazdu na Węgry?

 
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. W tym samym terminie do wspólnoty przystąpiły również Węgry. Węgry są członkiem Unii Europejskiej ale informacja ta nie ma nic wspólnego z tym czy na Węgry potrzebny jest paszport. Faktami, który dziś interesują nas znacznie bardziej są dwie daty – 21 grudnia 2007 roku oraz 30 marca 2008 roku.
 
Pod koniec grudnia 2007 roku Węgry przystąpiły do Układu z Schengen, 30 marca następnego roku postanowienia układu zaczęły obowiązywać również na lotniskach. Węgry są również członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Polacy jadący na Węgry nie potrzebują paszportu. Dokumentem, który wystarcza przy sobie mieć jadąc na Węgry na mniej niż 90 jest dowód osobisty. Oczywiście – paszport również jest honorowany ale jego brak nie jest problemem. W miejscach wewnętrznych granic raczej nie można spodziewać się kontroli ale ważne dokumenty należy pokazać na każde wezwanie policji.

 
Dla osób które chcą spędzić na Węgrzech więcej niż 90 dni konieczne jest posiadanie pozwolenia na pobyt. Karty pobytu wydaje węgierski Urząd do Spraw Imigracji i Uchodźców. Dokumenty w postaci dowodu osobistego lub paszportu należy posiadać chcąc z Węgier pojechać do Rumunii, Serbii lub Chorwacji. Dowód osobisty nie wystarczy w przypadku wyjazdu na Ukrainę – tu potrzebny jest paszport.
 
Dzieci jadące na Węgry muszą posiadać tymczasowy dowód osobisty lub własny paszport.

 

Polecamy również: