Ile razy Ukraina jest większa od Polski

Ile razy Ukraina jest większa od Polski

Ukraina, przez dużą liczbę imigrantów zarobkowych przyjeżdżających z niej do Polski, od niedawna interesuje Polaków. Wiele osób zastanawia się ile razy Ukraina jest większa od Polski oraz ile więcej osób mieszka na Ukrainie od Polski.

 
By dowiedzieć się o ile Ukraina jest większa od Polski nie trzeba być matematycznym orłem. Wystarczy tylko wiedzieć jaka jest powierzchnia Ukrainy oraz jaka jest powierzchnia Polski.
 
Powierzchnia Ukrainy to 603 628 kilometrów kwadratowych, a powierzchnia Polski to 312 679 kilometrów kwadratowych. Do obliczenia ile razy większa jest Ukraina wystarczy wziąć powierzchnie Ukrainy i podzielić przez powierzchnię Polski. Wynik takiego dzielenia to 1,93050380741911.
 
Jeśli chodzi o ile większa jest Ukraina jeśli chodzi o ludność działanie wygląda podobnie. Sprawdzamy ile osób mieszka na Ukrainie i jaka jest ludność Ukrainy, a następnie od liczby mieszkańców Ukrainy odejmujemy liczbę mieszkańców Polski
 
Te dwa działania sprawiają, że wiemy ile razy większa jest powierzchnia Ukrainy od powierzchni Polski i o ile więcej ludzi mieszka na Ukrainie niż w Polsce.

 
Polecamy również: