Ile Ukraina ma mieszkańców? Liczba ludności

Ile Ukraina ma mieszkańców? Liczba ludności

Ukraina jest powierzchniowo jednym z większych krajów w Europie ale jeśli chodzi o liczbę ludności to wcale tak nie jest. Wiele osób zastanawia się ile ludzi mieszka na Ukrainie. Jaka jest ludność Ukrainy? Jaka jest liczba ludności Ukrainy? Ile osób miesza na Ukrainie?

W 2020 roku liczba ludności na Ukrainie została oszacowana na 41 762 138 osób wyłączając z tego mieszkańców Sewastopola i osób mieszkających w Autonomicznej Republice Krymu.
 
W 2019 roku na Ukrainie przeprowadzony został elektroniczny spis ludności, który oszacował liczbę ludności Ukrainy na 37,3 miliona osób wyłączając Krym i Donbas.
 
Inne estymacje obejmujące większą część kraju wyniosły w 2019 roku 44,39 mln mieszkańców. Warto też pamiętać o znacznej liczbie imigrantów.
 
Liczba ludności na Ukrainie systematycznie spada. W 1990 roku na Ukrainie mieszkało 51 838 000 osób, w 1995 roku 51 728 000, a w 2000 roku na Ukrainie mieszkało 49 429 000 osób. W 2005 liczba ludności Ukrainy wynosiła 47 280 000, a w 2010 roku 45 962 000.

 
Polecamy również: