Czy w Trzech Króli można pracować? Czy praca dozwolona? Kto może pracować

Katolikom znane jako święto Objawienia Pańskiego, a szerszej publiczności jako Trzech Króli to święto, które od kilku już lat jest wolnym od pracy. Czy w dzień ustawowo wolny od pracy można pracować? Co można robić w Trzech Króli, a czego nie można? Sprawdzamy czy w Trzech Króli 2021 można pracować.

Dla wierzących Trzech Króli to ważne święto ale nie żyjemy w kraju w którym wszyscy są osobami wierzącymi. Jeśli nie należycie do aktywnych wyznawców kościoła katolickiego to nie muście się przejmować żadnymi kościelnymi ograniczeniami. Jeśli nie należycie do wierzących to nikt Was nie ukarze za sprzątanie, odkurzanie, prasowanie czy pracowanie koło domu w ogrodzie Trzech Króli 2021.

 
Jak jest z pracą zarobkową w Trzech Króli? Trzech Króli stało się kolejnym dniem wolnym w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Oznacza to na przykład, że sklepy w Trzech Króli są zamknięte. Jak jest z innymi branżami?

 
W przypadku innych branż istnieją pewne ograniczenia wyłączające ludzi z pracy, ale istnieje też wiele wyjątków. W myśl kodeksu pracy, który w artykule 151. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta precyzuje, że w Trzech Króli można pracować:

 

W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
2) w ruchu ciągłym;
3) przy pracy zmianowej;
4) przy niezbędnych remontach;
5) w transporcie i w komunikacji;
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
8) w rolnictwie i hodowli;
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności;
10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
11) przy wykonywaniu prac:
a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,
b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

 
Jeśli należycie do wierzących i obawiacie się grzechu lub obgadujących Was sąsiadów to w Trzech Króli warto powstrzymać się od pracy. W każdym innym przypadku można robić co się chce.

 
Polecamy również: