Czy kiedyś w soboty chodziło się do szkoły? Do kiedy chodzono w soboty

Weekend to dla większości z nas sobota i niedziela. Nie zawsze tak było. Kiedyś pracowano w soboty i w soboty chodzono do szkoły. Czy w latach 80. chodziło się do szkoły w soboty? Do kiedy chodzono w soboty to szkoły i kiedy sobota była dniem roboczym? Sprawdzamy od kiedy w Polsce sobota jest wolnym od szkoły i pracy. Czy kiedyś w soboty chodziło się do szkoły?

 
Jeszcze przed II wojną światową nikomu nie śniło się czekanie na sobote. W myśl przepisów wprowadzonych w Polsce w 1919 roku tydzień pracy miał 46 godzin. Oznaczało to 8 godzin pracy w dni od poniedziałku do piątku i krótszy roboczy dzień w sobotę podczas którego pracowano 6 godzin. Przepisy te obowiązywały do 1933 roku gdy jeszcze dodatkowo wydłużono godziny pracy w sobotę do 8 godzin.

 
Przed wojną chodzono do szkoły i do pracy od poniedziałku do soboty, a dniem wolnym od pracy były tylko święta i niedziele. Sytuacja ta utrzymywała się w Polsce dość długo jeszcze w czasach komuny. Jeszcze w PRL chodzono do szkoły i do pracy w soboty. Do kiedy? Podobny stan utrzymywał się w Polsce do 1973 roku.

 
Stopniowe wprowadzanie wolnych sobót
Wolne soboty na początku zostały zagwarantowane w krajach zachodu. Pięciodniowy tydzień pracy to wymysł tego “zgniłego kapitalizmu” ostatnio modnie krytykowanego.

 
Wolne soboty w Polsce zaczęły pojawiać się stopniowo od 1973 roku. Dekret Rady Państwa wprowadzał na początek tylko dwie wolne soboty, które trzeba było odpracować, potem kolejne doszły w 1974 roku, a następne w 1975 roku. Kolejne wprowadzano cyklicznie w następujący sposób: najpierw 2 soboty miesięcznie, a potem 3 wolne soboty miesięcznie. Jeszcze w czasach strajków w latach 80. ubiegłego wieku nie każda sobota była wolna. Zagwarantowały je dopiero porozumienia zawarte z robotnikami.

 
Skoro w soboty trzeba było chodzić do pracy to trzeba było również chodzić do szkoły. Przodownicy pracy miast i wsi nie mogli opiekować się dziećmi w domach, więc te chodziły do szkoły. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku zdarzała się szkoła w sobotę.

 
Polecamy również: