Kiedy Kraków otrzymał prawa miejskie? Oto odpowiedź w którym roku

Kraków jest obecnie jednym z najważniejszych miast w Polsce, ale czy jest najstarszym miastem w Polsce? Jeśli zastanawiacie się kiedy Kraków otrzymał prawa miejskie to dzisiaj spróbujemy się temu przyglądnąć. Kiedy Kraków stał się pełnoprawnym miastem? Kiedy lokowano Kraków? Kiedy dostał prawa miejskie?

 

Wielu historyków zastanawia się kiedy dokładnie Kraków otrzymał prawa miejskie ale w życiu normalnych osób nie chodzi o dyskutowanie nad poszlakami i stawianie najróżniejszych tez a o trzymanie się ogólnie przyjętych faktów. Z powodu różnych historycznych rozważań nie mających wpływu na życie normalnych ludzi krążą po internecie różne daty lokacji Krakowa.
 
Historycy uważają, że Kraków uzyskał prawa miejskie jeszcze przed tym, jak Kraków uzyskał prawa miejskie. W dziejach Krakowa datą lokacji miasta miała być data około 1220 roku. Po tej dacie jednak Kraków został zniszczony w czasie najazdu tatarskiego. Stąd też pojawiła się inna data lokacji Krakowa i uzyskania praw miejskich. Data nieco późniejsza.
 
Tak zwana “wielka lokacja Krakowa” to wydarzenie z 1257 roku i to właśnie ten rok uważany jest za oficjalną datę lokacji Krakowa. To właśnie od tej daty odliczane są rocznice lokacji Krakowa i w 2057 roku świętować będziemy 800. lecie lokacji Krakowa.
 
Dokument lokacyjny miasta Krakowa, został dokumentem wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Dokument wystawiono w dniu 5 czerwca 1257 roku. Kraków lokowany został na prawie magdeburskim. Lokacja na prawie magdeburskim to nic innego jak wzorowanie się na lokacji Magdeburga i przyjęcie rozwiązań z prawa obowiązującego w Magdeburgu, które stał się wzorem dla wielu innych miast i było niż am do końca XII wieku.

 
Polecamy również: