Czy na Łotwę potrzebny jest paszport czy dowód?

Wizyta w krajach nadbałtyckich nie jest częstym kierunkiem wakacyjnych wycieczek dlatego też pytanie o to jakie dokumenty należy mieć jadąc na Łotwę jest pytaniem dość zasadnym. Dziś sprawdzamy czy na Łotwę potrzeba paszportu czy wystarczy dowód osobisty. Jakie dokumenty musi mieć dziecko jadące na Łotwę? Czy do Rygi jedziemy bez paszportu? O tym za chwilę.

 

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. W tym samym roku do wspólnoty dołączyły chociażby Czechy czy Węgry i Słowacja ale także Łotwa. Fakt członkostwa Łotwy w Unii Europejskiej oznacza, że Polacy jadący na wakacje do Rygi nie muszą mieć paszportu.
 
Wybierając się na Łotwę wystarczy posiadać ze sobą dowód osobisty, który pozwala na bezwizowy wjazd na okres 90 dni na Łotwę. Jadąc do Rygi oczywiście można mieć ze sobą paszport – również ten dokument będzie honorowany i wystarczający do wyjazdu. Dokument tożsamości musi być ważny przynajmniej tyle, ile możemy bezwizowo być na Łotwie czyli 3 miesiące.
 
Samo członkostwo Łotwy w Unii Europejskiej oznacza, że do wyjazdu nie potrzebujemy paszportu, ale czy znaczy to że na granicy nie ma kontroli? Nie. O tym fakcie świadczy co innego – przynależność do Układu z Schengen. Na szczęście Łotwa jest krajem znajdującym się wśród sygnatariuszy Układu z Schengen. Drogowe przejścia graniczne między krajami układu i Łotwą pozostają bez wewnętrznych kontroli od 21 grudnia 2007 roku. Jadąc na Łotwę kontroli granicznych w budkach nie ma, nie znaczy to oczywiście że stosowne służby nie mogą nas zatrzymać kawałek od granicy. Mogą, ale to rzadkie przypadki.
 
Co z dziećmi jadącymi na Łotwę? Dziecko jadące na Łotwę ma mieć ze sobą paszport lub dowód osobisty.

 

Polecamy również: