Czy do Chorwacji potrzebny jest paszport czy dowód?

Czy do Chorwacji potrzebny jest paszport czy dowód?

Jednym z pytań pojawiających się przed wyjazdem na wakacje w Chorwacji jest pytanie o to czy do Chorwacji potrzebny jest paszport czy dowód osobisty. Odpowiadamy na jedno z najważniejszych pytań dotyczących wyjazdu na wczasy w Chorwacji. Czy potrzeba paszportu? Czy paszport potrzebny jest dla dziecka? Ile ważne muszą być dokumenty uprawniające do wjazdu do Chorwacji? Jakich dokumentów potrzeba jadąc do Dubrownika?

 
Polska od dawna jest już członkiem Unii Europejskiej. Chorwacja dołączyła do wspólnoty nieco później bo dopiero 1 lipca 2013 roku. Oznacza to, że wybierając się na wakacje do Chorwacji należy przygotować właściwie tylko jeden dokument. Czy Polacy potrzebują paszport do Chorwacji? Nie, dokumentem tym jest dowód osobisty. Jadąc do Chorwacji można oczywiście wziąć ze sobą paszport i również będzie on honorowany. Na dowodzie osobistym lub paszporcie możemy przebywać w Chorwacji przez 3 miesiące od daty wjazdu bez spełniania żadnych dodatkowych warunków. W innym wypadku również można mieć prawo do pobytu ale tego typu pobyt należy zgłosić na miejscu w Chorwacji.

 
Jakie dokumenty dla dziecka jadącego do Chorwacji? Dzieci jadące do Chorwacji muszą mieć własny dowód osobisty lub paszport.

Uwaga!
 To że do Chorwacji wystarczy dowód osobisty nie oznacza jak w przypadku chociażby Węgier czy Niemiec, że jadąc do Chorwacji nie staniemy w kolejce na granicy. Niestety – na chwilę obecną Chorwacja, podobnie jak Rumunia, nie jest jeszcze wśród państw Układu z Schengen. Co to oznacza?

 
Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że na granicy wciąż prowadzone są kontrole. Chorwacja od dawna stara się o wstąpienie do grona sygnatariuszy Układu z Schengen więc w niedalekiej przyszłości kontrole zostaną zniesione.

 


 
Polecamy również: