Czego nie wolno przywozić z Ukrainy do Polski i Unii Europejskiej?

Limity celne przywozu towarów objętych akcyzą do Unii Europejskiej są znane raczej każdemu ale są również towary, których do Unii nie wolno przywozić z krajów nie będących we wspólnocie. Czego nie wolno przywozić z Ukrainy? Dziś zobaczymy jakie produkty spożywce i wyroby są zakazane, a ich przywóz do Polski może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Czego nie wolno przywozić z Ukrainy?

  • Czego nie wolno przywozić do UE
  • Czy można przywozić rośliny?
  • Czy można przywozić mleko i mięso?

Polska granica z Ukrainą jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej z tego powodu kontrole na granicy bywają uciążliwe i czasem są powodem powstawania długich kolejek. W czasie przekraczania granicy polsko-ukraińskiej sprawdzane są nie tylko paszporty ale również zawartość bagażu w torbach lub w samochodzie. Wiąże się to nie tylko z limitami przywozu alkoholu i papierosów do EU ale również występowaniem pewnych produktów, których do Polski nie wolno przywozić. Co znajduje się na tej liście?

Przede wszystkim z Ukrainy do Polski nie wolno przywozić żywności pochodzenia zwierzęcego oraz mleka i przetworów mlecznych. Na liście są więc mięso i wędliny, mleko, jogurty itp. Dozwolone jest przywożenie mleka początkowego w proszku, żywności dla niemowląt czy karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych jednak i te produkty podlegają pewnym ograniczeniom. Wolno je wwozić w nienaruszonym opakowaniu producenta i tylko pod warunkiem, że ich przewóz nie wymaga przewożenia w chłodni.

Ograniczenia nie dotyczą produktów rybnych albo takich rzeczy jak popularny na Ukrainie miód. Warto pamiętać, że kupując kawior z jesiotra można wwieźć go jedynie 125 gramów. Celnicy pytali nas również o przewożenie… ziemniaków.

Jak widać zakaz nie dotyczy znacznej części produktów spożywczych, które można kupić na Ukrainie. Wolno przywozić ciastka i ciasteczka, pieczywo, makarony czy przyprawy, wolno przywozić napoje z Ukrainy i inne produkty.

Do Polski nie wolno przywozić środków odurzających i leków psychotropowych. Jeśli chodzi o lekarstwa można je przywozić w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań danego leku, ale z doświadczenia lepiej nie przywozić żadnych lekarstw z Ukrainy. Środki psychotropowe wolno wwozić jedynie na potrzeby lecznicze jeśli ma się ze sobą zaświadczenie o konieczności ich zażywania. Nie wolno przywozić ze sobą zwierząt, które nie mają kompletu dokumentów (paszportu, identyfikatora i wymaganych szczepień).

Nie wolno przywozić do Polski produktów wykonanych z gatunków zagrożonych wyginięciem. Dotyczy to zarówno wyrobów pseudomedycznych, maści czy skór i wypchanych zwierząt. Warto pamiętać by nie brać od nieznajomych żadnych przesyłek czy bagażu. Jeśli nawet nieświadomie przywieziemy do Polski zakazane przedmioty czy co gorsza narkotyki może grozić za to nawet od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.

Z Ukrainy do Polski nie wolno przywozić:

  • Jogurtów, serów, masła i przetworów mlecznych
  • Ziemniaków
  • Mięsa, wędlin i jakiekolwiek produktów mięsnych
  • Roślin, kwiatów ciętych, owoców i warzyw, nasion bez stosownego zaświadczenia fitosanitarnego
  • Alkohol i wyrobów tytoniowych ponad obowiązujące limity celne

Polecamy również: