Lwy na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Jakie napisy na tarczach?

Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa (Cmentarz Orląt)

Cmentarz Obrońców Lwowa to jedno z najważniejszych polskich miejsc pamięci. Z cmentarzem potocznie i myląco nazywanym Cmentarzem Orląt związane są pomniki lwów oraz napisy na ich tarczach. Jakie napisy znajdowały się na tarczach lwów z Cmentarza Orląt? Co znajdowało się na pomnikach na Cmentarzu Obrońców Lwowa?

Dowiedz się więcej