Czy Litwa jest w Strefie Schengen? Od kiedy jest?

W czasie wakacyjnych wyjazdów lub innych podróży po Europie pytaniem bardzo często stawianym jest to czy dany kraj należy do Strefy Schengen. Również jeżdżący na Litwę zastanawiają się czy Litwa należy do Strefy Schengen. Czy Litwa to obszar Strefy Schengen? Czy i od kiedy Litwa należy do Strefy Schengen?

Układ z Schengen to międzynarodowe porozumienie podpisane w 1985 roku w miejscowości Schengen w Luksemburgu, które ustanowiło tak zwaną Strefę Schengen. Układ ten wprowadził stopniowe znoszenie kontroli granicznych na wewnętrznych granicach uczestniczących państw oraz wzmocnił współpracę w zakresie bezpieczeństwa i kontroli granic zewnętrznych.

Powstała w ten sposób Strefa Schengen to obszar obejmujący w 2024 roku 29 krajów europejskich krajów, które zniosły między sobą kontrole graniczne, umożliwiając swobodny przepływ osób. Strefa ta obejmuje większość państw Unii Europejskiej oraz kilka krajów spoza UE, takich jak Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein. Czy Litwa należy do Układu z Schengen?

Czy Litwa jest w Strefie Schengen? Tak, od 21 grudnia 2007 roku zasady Układu z Schengen obowiązują na litewskich lądowych przejściach granicznych, a d 30 marca 2008 roku zasady te wprowadzono na pozostałych przejściach (lotniskach czy w portach morskich).

Planując wakacyjne wyjazdy na Litwę z pozostałych krajów należących do Układu z Schengen możemy więc spodziewać się możliwości swobodnego przekraczania granicy bez kontroli.

Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach i okolicznościach kraje należące do Układu z Schengen mogą tymczasowo przywrócić kontrole lub prowadzić kontrole wyrywkowe dlatego też warto przed wyjazdem uważnie śledzić doniesienia medialne dotyczące aktualnych wydarzeń.

Podsumowanie: czy Litwa jest w Strefie Schengen? Tak, Litwa należy do Układu z Schengen i jego postanowienia obowiązują na lądowych przejściach od 21 grudnia 2007 roku, a na morskich i lotniczych od 30 marca 2008 roku.

 
Polecamy również: