Czy Armenia jest w Unii Europejskiej? Czy jest w UE?

W czasach w których na czołówkach doniesień medialnych pojawia się Armenia wiele osób chce poszerzyć swoją wiedzę o kraju. Wielu Polaków zastanawia się czy Armenia należy do Unii Europejskiej. Czy Armenia jest członkiem UE? Czy należy do Unii? Sprawdźmy to!

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 27 różnych krajów. Czy wśród nich znajduje się również Armenia?

Jeśli zastanawialiście się czy Armenia jest członkiem Unii Europejskiej to odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Republika Armenii, geograficznie leżąca w Azji, a geopolitycznie w Europie, nie należy do krajów znajdujących się w Unii Europejskiej.

Armenia jest za to członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw, a także Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W 2017 roku Armenia podpisała Porozumienie Partnerstwa Współpracy z Unią Europejską. To porozumienie, często nazywane również umową stowarzyszeniową, jest instrumentem polityki zagranicznej UE, który umożliwia krajom partnerskim pogłębienie współpracy w wielu obszarach, takich jak polityka, handel, bezpieczeństwo i kultura.

Podsumowanie: czy Armenia należy do Unii Europejskiej? Nie. Armenia nie jest członkiem Unii Europejskiej. Armenia związana jest z UE umową o partnerstwie i współpracy podpisaną w listopadzie 2017 roku.

 
Polecamy również: