Czy Mołdawia jest większa od Polski?

Mołdawia to niewielki, biedny kraj geograficznie położony w Europie południowo-wschodniej, a politycznie we wschodniej. Wiele osób zastanawia się czy Mołdawia jest większa od Polski. Czy Polska jest większa od Mołdawii? Który kraj jest większy? Sprawdźmy to!

 

Czy Mołdawia jest większa od Polski? Jeśli popatrzymy na obydwa kraje pod względem powierzchni oraz również liczby mieszkańców to szybko dowiemy się, że Mołdawia jest mniejsza od Polski.

 
Powierzchnia Mołdawii to 33 846 kilometrów kwadratowych (wliczając w to tereny de facto niepodległego Naddniestrza),a powierzchnia Polski to 332 575 kilometrów kwadratowych. Polska jest więc ponad 9,5 raza większa od Mołdawii. Jeśli wyłączymy dodatkowo de facto niezależne Naddniestrze to powierzchnia Mołdawii jest jeszcze mniejsza i wynosi 30 334 kilometry kwadratowe, a więc jest prawie 11 razy mniejsza niż Polska.

 
Pod względem ludności Mołdawię oficjalnie zamieszkuje 2,615 mln osób włączając de facto niepodległe Naddniestrze, a 2,597 mln z wyłączeniem Naddniestrza. Według danych z 2021 roku w Polsce mieszka 37,75 mln osób.

 
Podsumowanie: czy Mołdawia jest większa od Polski? Nie, Mołdawia to niewielki kraj zdecydowanie mniejszy od Polski zarówno pod względem powierzchni jak i ludności.

 
Polecamy również: