Ile jest krajów NATO? Ile państw jest w NATO?

Sojusz Północnoatlantycki, czyli NATO (z ang. North Atlantic Treaty Organization), jest międzynarodową organizacją obronną, która powstała w 1949 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich. Sojusz ten skupia kraje z różnych części świata i stanowi fundament wspólnej polityki obronnej. Wiele osób zastanawia się ile jest krajów NATO. Z ilu państw składa się NATO? Ilu NATO ma członków? Sprawdźmy to!

NATO pozostaje jednym z kluczowych sojuszy obronnych na świecie, stanowiąc filar wspólnej obrony dla swoich państw członkowskich. Organizacja została powołana na mocy traktatu podpisanego 4 kwietnia 1949 roku, którego postanowienia weszły w życie 24 sierpnia 1949 roku.

Początkowo celem NATO była obrona militarna w razie ewentualnej wojny z ZSRR. Przez lata sojusz się rozrastał. Ile jest krajów w NATO?

Aktualna liczba państw członkowskich NATO jest 31, jednak w niedalekiej przyszłości może to ulec zmianie. Wkrótce liczba krajów NATO może powiększyć się oficjalnie do 32 bowiem do sojuszu ma wejść Szwecja.

Liczba krajów uczestniczących w tym sojuszu może się zmieniać w miarę ewentualnych rozszerzeń, ale główne cele pozostają stałe – wspólne utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie. W przyszłości do 31 krajów mogą dołączyć kolejne. Tutaj znajduje się lista krajów, które są w NATO.

Polecamy również: