Dzielnice Lwowa przed wojną. Podział administracyjny Lwowa

Lwów był jednym z najważniejszych polskich miast przed II wojną światową. Wiele osób chcących poznać historię polskiego Lwowa zastanawia się jakie były dzielnice Lwowa przed wojną. Oto spis dzielnic we Lwowie przed i po powstaniu Wielkiego Lwowa. Jakie były dzielnice Lwowa?

 
Początkowo gdy ustalono granice administracyjne Lwowa w okresie austriackiej okupacji polskich ziem Lwów składał się tylko z kilku dzielnic. Były to:
 
Dzielnica I Przedmieście Halickie;
Dzielnica II Przedmieście Krakowskie;
Dzielnica III Przedmieście Żółkiewskie;
Dzielnica IV Przedmieście Łyczakowskie (do połowy XIX wieku znane jako Brodskie);
Dzielnica V Śródmieście
 

Z czasem miasto zaczęło się poszerzać o kolejne przylegające do niego obszary i w czasach międzywojennych na początku lat 30. ubiegłego wieku już w niepodległej Polsce skład dzielnic Lwowa po poszerzeniu miasta składał się dodatkowo z dzielnic takich jak Hołosko Małe, Zamarstynów, Kleparów, Zniesienie, Krzywczyce, Biłohorszcze (częściowo włączone do Lwowa 1 kwietnia 1931 roku), Sygniówka, Kulparków oraz Kozielniki (również przyłączone częściowo).
 
Dzielnice dzieliły się dalej i poza śródmieściem we Lwieie wymienić było można takie obszary jak m.in. Zofiuwka, Wulka Snopków, Cytadela, Nowy Lwów, Lewandówka, Kleparów, Podzamcze, Pohulanka, Łyczaków, Majorówka, Cetnerówka, Na Bajki, Kastelówka, Bogdanówka,
 
Obecnie podział administracyjny Lwowa to sześć dzielnic administracyjnych: rejon halicki w centrum miasta, rejon kolejowy, rejon łyczakowski, rejon frankowski, rejon szewczenkowski i rejon sichowski.

 

Fot. ze zbiorów NAC; syg. 1-N-3651, Domena Publiczna, Ilustrowany Kurier Codzienny, składanie wieńca pod pomnikiem Adama Mickiewicza przez delegacje korporacji studenckich

 

Polecamy również: