Czy Turcja ma broń atomową? Czy jest krajem atomowym?

W czasach w których wiele mówi się o broni atomowej wiele osób zastanawia się czy Turcja ma broń atomową. Czy Turcja jest w posiadaniu głowic nuklearnych? Czy Turcja to państwo atomowe? Sprawdźmy to!

 

Jeśli zastanawialiście się czy Turcja posiada broń nuklearną to mamy dla Was odpowiedź.
 
Turcja nie posiada broni jądrowej i nie jest państwem posiadającym broń jądrową. Jest jednak członkiem Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT) i podpisała umowy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA). Uważa się również, że ma potencjał do rozwoju broni jądrowej.
 
W ostatnich latach Turcja pracuje nad zwiększeniem swoich możliwości w zakresie cywilnej energii jądrowej. W 2011 roku Turcja podpisała z Rosją umowę o budowie elektrowni atomowej w południowej prowincji Mersin. Elektrownia atomowa Akkuyu ma być oddana do użytku według planów już w 2023 roku. Prezydent Turcji podkreślał jednak, że fakt tego że Turcja nie może mieć broni atomowej jest dla niego “niepojęty”.
 
We wrześniu 2017 roku Turcja i Japonia podpisały Memorandum o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Oba kraje mają m.in. zobowiązała się do współpracy w zakresie projektów badawczych i rozwojowych, a także szkolenia personelu.
 
Turcja współpracuje również ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach związanych z energią jądrową. W 2008 roku oba kraje podpisały umowę o współpracy w zakresie cywilnej energii jądrowej, która została odnowiona w 2016 roku. Umowa umożliwia współpracę w zakresie elektrowni jądrowych, obiektów cyklu paliwowego oraz badań i rozwoju.
 
W ostatnich latach Turcja wyraziła zainteresowanie przystąpieniem do projektu International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). ITER jest międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu budowę prototypowej elektrowni termojądrowej. Turcja została oficjalnym obserwatorem ITER w 2015 roku.
 
Podsumowanie: czy Turcja ma broń atomową? Nie, Turcja nie posiada broni atomowej. Turcja może wykorzystywać atom jedynie do celów cywilnych budując jedną z największych elektrowni jądrowych, która ma zostać oddana do użytku w 2023 roku.

 
Warto przeczytać również: