Jaka jest religia w Szwajcarii? Jakie wyznanie dominuje?

Szwajcaria jest jednym z najbardziej oryginalnych państw w Europie. Ze względu na specyficzną budowę kraju wiele osób zastanawia się czy w Szwajcarii ludzie są religijni. Jaka jest religia w Szwajcarii? W co wierzą w Szwajcarii? Sprawdźmy to!

 

Jaka religia dominuje w Szwajcarii? Według danych z 2020 roku dominującą religią w Szwajcarii jest Kościół rzymskokatolicki do którego należy 33,8%.
 
Na drugim miejscu jest Ewangelicko-reformowany Kościół Szwajcarii do którego należy 21,8% mieszkańców kraju. Kolejne 5,6% to członkowie innych kościołów chrześcijańskich. Z danych z 2020 roku wynika więc, że w Szwajcarii dominuje chrześcijaństwo do którego przyznaje się 61,2% mieszkańców.
 
Aż 30,9% mieszkańców Szwajcarii nie należy do żadnego kościoła. 5,4% przyznaje się do wiary w islam, 1,4% to członkowie innych wspólnot religijnych, a 1,1% ankietowanych odmówił odpowiedzi.
 
Według innych danych z 2019 roku przeprowadzonych na próbie 200 tysięcy osób wyniki wyglądały następująco: 64,6% chrześcijaństwo, 29,5% brak wyznania, 3,5% islam, 0,2% judaizm, 1,3% inny kościół.
 
Podsumowanie: jaka religia dominuje w Szwajcarii? Dominująca religia w Szwajcarii to chrześcijaństwo. W kraju żyje też bardzo znaczna grupa osób nie należących do żadnego kościoła.

 
Polecamy również: