Liczba ludności przed wojną w Krakowie. Ilu ludzi mieszkało w Krakowie?

Liczba ludności przed wojną w Krakowie. Ilu ludzi mieszkało w Krakowie?

Kraków jest dziś drugim co do wielkości miastem w Polsce. Liczba mieszkańców Krakowa jest niższa jedynie od Warszawy i według obecnych danych wynosi 766 683 mieszkańców. Kraków nie zawsze był w ścisłej czołówce. Jaka była liczba ludności Krakowa przed wojną? Ilu ludzi mieszkało w Krakowie? Ilu miał mieszkańców?

 

Fot. otwierająca wpis ze zbiorów NAC; syg. 1-U-2584-6

 

Przed wojną Kraków nie znajdował się w pierwszej trójce największych miast w Polsce. Według danych z 9 grudnia 1931 roku czołówka polskich miast wyglądała następująco. Na pierwszym miejscu Warszawa, na drugim Łódź, na trzecim Lwów. Za nią Poznań, a dopiero potem Kraków, Wilno i Katowice.
 
Ile osób mieszkało w Krakowie? Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku w Krakowie połączonym już z Podgórzem mieszkało zaledwie 179 tysięcy osób.
 
W 1921 roku odbył się Pierwszy Powszechny Spis Ludności w Polsce według którego Kraków zamieszkiwało 183 751 osób. W 1926 roku było to 206 809 osób, a w 1931 roku według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności było to 219 300 osób.
 
Aż do końca okresu międzywojennego liczba ludności Krakowa zwiększała się. W 1936 roku do Krakowa napłynęła znaczna liczba mieszkańców z biednej prowincji, a ludność liczyła już 242 100 osób. W 1938 roku było to 251 500 osób, a w 1939 roku 259 000.
 
W czasie II wojny światowej do Krakowa przyłączono wiele podmiejskich wsi zwiększając ludność do poziomu 321 000 osób w 1941 roku.

 
Polecamy również: